DS-K1F820-F

3,090,000 2,472,000

• Giao tiếp USB2.0
• Quang học, Đèn nền đỏ
• Hệ điều hành phù hợp: Windows XP, Windows7, Windows 10
• 100×48x35mm
0988972377