Showing all 11 results

Giảm giá!

Hệ thống kiểm soát ra vào

DS-K1F820-F

3,090,000 2,472,000
Giảm giá!

Hệ thống kiểm soát ra vào

DS-K1T105M-C

5,580,000 4,464,000
Giảm giá!

Hệ thống kiểm soát ra vào

DS-K2210

11,940,000 9,552,000
Giảm giá!

Hệ thống kiểm soát ra vào

DS-K2M060

2,150,000 1,720,000
Giảm giá!

Hệ thống kiểm soát vào/ra

DS-K4H250-LZ

1,120,000 896,000
Giảm giá!

Hệ thống kiểm soát vào/ra

DS-K4H250-U

560,000 448,000
Giảm giá!

Hệ thống kiểm soát ra vào

DS-K4H250D

5,070,000 4,056,000

Hệ thống kiểm soát vào/ra

DS-K4T100-U2

Giảm giá!

Hệ thống kiểm soát ra vào

DS-K7P01

470,000 376,000
Giảm giá!

Hệ thống kiểm soát vào/ra

DS-K7P02

470,000 376,000
Giảm giá!

HIKVISION

DS-KAB11-D

3,280,000 2,624,000
0988972377